Reglement

Deelname

Iedereen vanaf 16 jaar kan zich voor deelname aan de lopen van het Loop-circuit Noord Nederland ter plaatse inschrijven. Zie daarvoor het programma.

 • Voor jongere deelnemers wordt bij de meeste lopen een jeugdloop georganiseerd. Zie daarvoor de websites van de plaatselijke organisaties. De jeugdlopen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Loop-Circuit.
 • Bij de inschrijving moet elke deelnemer aangeven of hij/zij aan de wedstrijd dan wel aan één van de trimlopen meedoet.
 • Indien de loper aan de wedstrijd deelneemt, is het gebruik van de ChampionChip c.q. BibTag verplicht.
 • Indien de loper aan één van de trimlopen meedoet, mag indien gewenst de ChampionChip c.q. BibTag worden gebruikt.
 • Door deel te nemen aan een wedstrijd van het Loop-Circuit verklaart men zich akkoord met publicatie van uitslagen en/of beeldmateriaal op de website van het Loop-Circuit en/of één van de aangesloten organisaties.

Puntenklassement en startnummers

 • Het puntenklassement geldt alleen voor de loper die zich als wedstrijdloper heeft aangemeld.
 • De puntenverdeling voor het eindklassement is als volgt:
  De eerst aankomende in een wedstrijdcategorie krijgt 100 punten, de nummers 2 en 3 respectievelijk 96 en 92, de nummers 4, 5, 6 en 7 krijgen 89, 86, 83 en 80 punten. De nummers 8, 9, 10, 11 en 12 krijgen respectievelijk 78, 76, 74, 72 en 70 punten, vervolgens krijgt iedere wedstrijdloper één punt minder. Ingeschreven wedstrijdlopers krijgen minimaal 10 punten bij uitlopen.
  (De volgorde van aankomst, dus de bruto tijd is bepalend voor de klassering.)
 • Om voor de eindklassering van het puntenklassement in aanmerking te komen, moeten minimaal 6 wedstrijden van het Loop-Circuit in een seizoen zijn uitgelopen.
 • De beste 5 prestaties tellen mee voor het eindklassement.
 • Als deelnemers in het eindklassement gelijk eindigen, is de klassering van de laatste loop doorslaggevend voor de eindrangschikking.
 • Per seizoen worden 7 wedstrijdcategorieën gehanteerd, te weten: mannen (senioren, 40+, 50+en 60+) en vrouwen (senioren, 40+ en 50+).
 • Als een deelnemer in de loop van het seizoenjaar 40, 50 of 60 jaar wordt, dan wordt hij/zij vanaf de eerste loop ingedeeld in de dan geldende leeftijdscategorie
 • Het is de deelnemer niet toegestaan mee te lopen in een andere categorie dan de categorie behorende bij zijn leeftijd.
 • De startnummers dienen tijdens de wedstrijden duidelijk leesbaar en niet-gevouwen op de borst te worden gedragen met behulp van vier spelden.

ChampionChip

Bij een aantal wedstrijden kan gelopen worden met zowel gele als groene koop-chips. Als de deelnemer aan de wedstrijd niet in het bezit is van een ChampionChip, kan hij of zij die voorafgaand aan een wedstrijd van het Loop-Circuit een zgn. groene chip kopen bij de plaatselijke organisatie. De koopsom bedraagt € 5,00. De deelnemer geeft bij de inschrijving aan of hij/zij met een eigen ChampionChip loopt, dan wel een chip koopt.

 • Indien de deelnemer met een chip loopt, geeft hij/zij dat bij de inschrijving aan door middel van de vermelding van het chipnummer.
 • De groene chip is niet noodzakelijk persoonlijk, maar kan via:mylaps.comgeregistreerd worden in de database van groene chipeigenaren. De groene chip kan gebruikt worden bij alle evenementen die het groene chipconcept ondersteunen. Hiervoor geef je bij de inschrijving de chipcode op die op de groene chip is geprint. Let op: het verbindingsstreepje is er alleen voor de leesbaarheid, het hoort niet bij de chipcode. Er komen nooit O's voor in chipcodes, dit zijn altijd nullen. De groene chipcode begint altijd met een cijfer. Het is niet nodig de chip vooraf bij ChampionChip te registreren..
 • De koop van de ChampionChip is ook mogelijk via Mylaps Nederland BV. Zie daarvoor haar website:mylaps.com

Bibtags

Bij een aantal evenementen wordt gebruik gemaakt van BibTags. Bij BibTag is de chip verwerkt in en gekoppeld aan het startnummer. De kosten van de BibTag zijn onderdeel van het deelnamegeld.

Prijzengeld

 • Bij elke loop worden de wedstrijdcategorieën mannen senioren, 40+, 50+ en 60+ en de vrouwen senioren 40+ en 50+ dagprijzen door de betreffende organisatie beschikbaar gesteld. Een eerste prijs wordt voor alle categorieën beschikbaar gesteld. Bij deelname van minimaal vijf deelnemers aan een categorie worden een eerste en tweede prijs beschikbaar gesteld. Bij deelname van ten minste tien deelnemers worden een eerste, tweede en derde prijs beschikbaar gesteld. Bij een aantal wedstrijden zijn er tevens premies voor parcoursrecords.
 • De organisaties kunnen zo mogelijk aan alle deelnemers na afloop van de loop een herinnering verstrekken.
 • Het inschrijfgeld per wedstrijd en per trimloop wordt bepaald door de organisatie van de betreffende loop.
 • Deelnemers die hebben meegedaan aan minimaal zes loopevenementen als wedstrijdloper dan wel als trimloper krijgen een speciale persoonlijke herinnering. Door het Loop-Circuit wordt het aantal deelnames bijgehouden. Deelnemers worden hiervan op de hoogte gehouden als een juist e-mail adres bekend is bij het Loop‑Circuit.
 • Voor de eindklassering van het puntenklassement worden per seizoen zeven wedstrijdcategorieën gehanteerd, te weten: mannen (senioren, 40+, 50+en 60+) en vrouwen (senioren, 40+ en 50+). De eindprijzen per categorie zijn:
  eerste prijs € 70,00, tweede prijs € 45,00 en derde prijs € 30,00.

Uitslagen

 • De uitslagen kunnen in de regel direct na het evenement via internet worden geraadpleegd. Het puntenklassement volgt na de definitieve uitslag.
 • Voor iedere loop verzendt het Loop-Circuit een digitale nieuwsbrief. Aanmelding is gratis en zonder verplichtingen mogelijk via de website van het Loop-Circuit.

Overige bepalingen

 

 • Het bestuur van de Vereniging Loop-circuit Noord-Nederland en de organisaties van de deelnemende lopen aan het Loop-Circuit nemen geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de georganiseerde lopen. Deelname aan de lopen is geheel op eigen risico.
 • Indien dit reglement ergens niet in voorziet, beslist het bestuur van de Vereniging Loop-circuit Noord Nederland.

Loopcircuit Noord-Nederland //

wij lopen warm voor //

Logo SvS klein RGB