Reglement 2022

Deelname

Iedereen vanaf 16 jaar kan zich voor deelname aan de lopen van het Loopcircuit Noord Nederland ter plaatse inschrijven. Zie daarvoor het programma.

 • Voor jongere deelnemers wordt bij de meeste lopen een jeugdloop georganiseerd. Zie daarvoor de websites van de plaatselijke organisaties. De jeugdlopen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Loopcircuit.
 • Bij de inschrijving moet elke deelnemer aangeven of hij/zij aan de wedstrijd dan wel aan één van de trimlopen meedoet.
 • Indien de loper aan de wedstrijd deelneemt, is het gebruik van de BibTag verplicht.
 • Indien de loper aan één van de trimlopen meedoet, mag indien gewenst de BibTag worden gebruikt.
 • Door deel te nemen aan een wedstrijd van het Loopcircuit verklaart men zich akkoord met publicatie van uitslagen en/of beeldmateriaal op de website van het Loopcircuit en/of één van de aangesloten organisaties.

Startnummers.

 • De startnummers dienen tijdens de wedstrijden duidelijk leesbaar en niet-gevouwen op de borst te worden gedragen met behulp van vier spelden.

BibTags

 • Bij alle evenementen wordt gebruik gemaakt van BibTags. Bij BibTag is de chip verwerkt in en gekoppeld aan het startnummer. De kosten van de BibTag zijn onderdeel van het deelnamegeld. 

Prijzen

 • Bij elke loop kunnen er voor de wedstrijdcategorieën mannen senioren, 40+, 50+ en 60+ en de vrouwen senioren 40+ en 50+ dagprijzen door de betreffende organisatie beschikbaar worden gesteld. Bij een aantal wedstrijden zijn er tevens premies voor parcoursrecords. Het staat de organisatie vrij om (geld)prijzen te geven, maar andere vormen van beloning zijn ook mogelijk.
 • De organisaties kunnen zo mogelijk aan alle deelnemers na afloop van de loop een herinnering verstrekken.
 • Het inschrijfgeld per wedstrijd en per trimloop wordt bepaald door de organisatie van de betreffende loop.

 

Uitslagen

 • De uitslagen kunnen in de regel direct na het evenement via internet worden geraadpleegd. Het puntenklassement volgt na de definitieve uitslag.
 • Voor iedere loop verzendt het Loopcircuit een digitale nieuwsbrief. Aanmelding is gratis en zonder verplichtingen mogelijk via de website van het Loopcircuit.

Overige bepalingen

 • Het bestuur van de Vereniging Loopcircuit Noord-Nederland en de organisaties van de deelnemende lopen aan het Loopcircuit nemen geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de georganiseerde lopen. Deelname aan de lopen is geheel op eigen risico.
 • Indien dit reglement ergens niet in voorziet, beslist het bestuur van de Vereniging Loopcircuit Noord Nederland.